عکس چپ هدر ابناء الرضا
  • در فیلد توضیحات کامل توضیح دهید که چه چیز هایی قصد دارید هدیه بدهید
  • حتما درج کنید که کدام موارد نو و کدام ها دست دوم هستند
  • و اینکه موارد ارسالی از طرف شما به مردم داده شود یا به مجموعه ابناالرضا
  • کمک غیر نقدی به مجموعه جهادی ابناء الرضا